Bærekraft, åpenhetsloven og miljø

Oslo VVS Service tar miljøansvar på alvor. Vi er bevisste på hvordan vårt arbeid påvirker både mennesker og miljø.

Kontakt oss
Ikon - Bærekraft

Ansvar for miljøet

Hos Oslo VVS Service tar vi ansvar for virksomheten vår, og hvordan den påvirker mennesker og miljøet rundt oss. Vi er forpliktet til å drive på en bærekraftig måte, noe som innebærer at vi tar hensyn til både mennesker og miljø i alle våre beslutninger og handlinger.

Miljøbevissthet i hverdagen

Oslo VVS Service har et sterkt engasjement for miljøet. Dette reflekteres i alle aspekter av virksomheten vår, og vi jobber kontinuerlig for å minimere vår miljøpåvirkning.

Bærekraft i praksis

Bærekraft er en integrert del av hvordan vi driver vår virksomhet. Vi tar vare på våre ressurser, og jobber aktivt for å redusere vår påvirkning på miljøet.

Åpenhet i handling

Vi følger Åpenhetsloven og er forpliktet til å være transparente om våre bærekraftspraksiser. Dette inkluderer å ha oversikt over alle interne og eksterne forbindelser.

Årlig bærekraftrapport

Hvert år publiserer vi vår årlige bærekraftrapport fra Miljøfyrtårnportalen. Denne rapporten gir en detaljert oversikt over vårt miljøledelsessystem, vår miljøprestasjon i det foregående året, og våre oppdaterte miljømål og handlingsplan for det kommende året.

Vi vil være pådriver for bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. Derfor har vi valgt å bli sertifisert miljøfyrtårnbedrift hvor vi tar miljøet alvor. En del av sertifiseringen handler om å invitere kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill på hvordan våre varer og tjenester kan forbedres. Dette er innspill som gir oss nyttig informasjon i hvilket forventinger våre kunder og samarbeidspartnere kan ha til oss.

Har dere innspill til forbedringer til vårt klima og miljøarbeid, kan forslaget sendes til kenneth@oslovvs.no

Har du spørsmål?

Er det noe du lurer på vedrørende våre bærekraftige tiltak eller rapporter? Da vil vi gjerne prate med deg. Kontakt oss for en hyggelig prat.

Kontakt oss